hw-d7-04

update 26-06-2017

Landelijke Technische    Commissie           H.W.

Voor algemene informatie betreffende de schietsport

www.knsa.nl

Voor informatie betrefende deze site 

ltc-hw@xs4all.nl

Deze website is geen officiële uiting van de KNSA. Het KNSA-bestuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website. Het geschrevene op deze website is bestemd voor intern gebruik en bindt de KNSA extern niet.